Pantaluren.se (in swedish)

Vi lanserade just ett eget projekt. Earth People är delaktiga i detta, inte bara som byggare utan även som partners. Tjänsten är inte färdig eller perfekt, men vi gillar att släppa saker tidigt och iterera ofta, så ha det i åtanke. Hittar du nån bugg, säg hemskt gärna till.

Tjänsten heter Pantaluren, och är i sin enkelhet ett ställe att sälja din gamla iPhone på. Så småningom kommer vi ta emot fler slags enheter, men för nu endast iPhone.

Eftersom vi är som vi är byggdes tjänsten runt ett egetdesignat REST-API. Detta API går det bra att ansluta till vid behov, om du behöver en tjänst som värderar smarta mobiler. Hör bara av dig isåfall!

Om vi ska få in lite tekniskt fokus här på labsbloggen kan jag nämna att tjänsten är byggd på CodeIgniter/MySQL/Memcached och renderas som HTML5 av Handlebars.js och Require.js.