Svenskarna och internet – Jodel!

Vår favvo-grupp av människor från rapporten Svenskarna och internet (vi byggde siten!) – De som 2023 använt Jodel minst någon gång senaste 12 månaderna.

https://svenskarnaochinternet.se