Excel file chaos

Yay, digitala verktyg!

Vi har under ett par år jobbat med ett företag som skulle dra igång en sido-startup. De hade vissa bitar på plats, men jobbade otroligt manuellt. Klippte och klistrade värden, laddade upp filer och pusslade ihop ett resultat. De var en förebild i hur det går att jobba med en tjänst innan infrastrukturen riktigt finns, och de visste också att de verkligen behövde automatisering. När vi började hjälpa dem och satte upp några dataflöden, och en enkel intern plattform där de kunde styra några olika processer så sparade de oerhört mycket tid varje vecka.

Många arbetsplatser har de här problemen i sitt vardagliga arbete, med digitala procedurer som liknar en trafikstockning på E22. Manuellt excel-arbete, dokumentskickande fram och tillbaka, hålla koll på vad som gäller. Förutom ineffektivitet, dubbelarbete och brist på stabilitet så drar det också själen ur kroppen och sänker ned den i ett bråddjup mörkare än True Detective.

Det här är inte de lättaste projekten att visa upp eller prata om, de är inte speciellt snygga och de är väldigt nischade i och med att de är specifikt byggda för vissa behov – men det är också själva kvaliteten här. Vi bygger något som utan flärd tar er från A till B tio gånger snabbare och stabilare än tidigare, och med gladare medarbetare på köpet.

Fiktivt internt verktyg
Fiktivt internt verktyg som ger dig en knapp istället för massa manuellt arbete.